Stacja

We śnie osiągnięcie stacji oznacza otrzymanie nieodwołalnej nagrody w porównaniu z osiągnięciem stanu, który oznacza przejściowe przejście i stan podlegający ciągłym zmianom.