Pająk

We śnie pająk przedstawia złośliwą kobietę lub słabego, perfidnego i odległego mężczyznę. Pająk we śnie reprezentuje również tkacza, ascetę lub mnicha. Jeśli ktoś we śnie zobaczy pająka, może to oznaczać, że spotka pobożnego i religijnego człowieka. Tkanie sieci we śnie oznacza osłabienie. Pająk we śnie również może przedstawiać miłą żonę. Jeśli we śnie widzi się pająka zwisającego z sufitu, oznacza to srogą zimę w tym obszarze. (Zobacz także Tarantula)