Przeliteruj

(Ujawnianie) Jeśli ktoś mówi lub przepowiada coś, co we śnie ma pozostać tajemnicą, może to oznaczać osiągnięcie wyższej pozycji, zdobycie szacunku dla swoich słów i opinii lub może to oznaczać publiczne mówienie o swoich organizacjach charytatywnych.