Szukanie porady

(Apel | Błaganie | Zapisywanie | Błaganie) Zwracanie się we śnie o radę uczonego, uczonego, prawnika lub sędziego oznacza, że ​​potrzebujemy ich w konflikcie. Jeśli bogacz prosi biednego o coś lub o przysługę we śnie, oznacza to, że mógłby cierpieć w ogniu piekielnym, chyba że odpokutuje za swoje grzechy i bigoterię. (Zobacz także Porady | Żebrak)