Śliska powierzchnia

Chodzenie po śliskiej powierzchni lub potykanie się o śliską powierzchnię może oznaczać zniesienie wykroczenia popełnionego w przeszłości. Oznacza również zapomnienie, odwrócenie uwagi, spowolnienie zapału umysłu lub oderwanie się od pogoni za wiedzą. (Zobacz także Poślizg języka)