Przejście języka

(Tnąca uwaga | Przeoczenie) Przejęcie języka lub prześlizgnięcie się we śnie może oznaczać chodzenie po śliskiej powierzchni lub odwrotnie. (Zobacz także Śliska powierzchnia)