Nieśmiałość

Bójstwo przed Bogiem Wszechmogącym lub powstrzymywanie się od oddawania się złym i zakazanym czynom we śnie reprezentuje silną wiarę, zyski lub otrzymanie duchowego przewodnictwa.