Wyruszać

(Głoś | Przepisuj) Wyruszanie we śnie na rozkazywanie dobra i zakazanie zła oznacza przynoszenie pożytku innym i pocieszanie ich. Jeśli chory widzi, że staje w obronie właściwych wartości moralnych, aby wyjaśnić, co jest prawdą i obalić to, co fałszywe we śnie, oznacza to, że będzie cieszył się szybkim powrotem do zdrowia po chorobie. Jeśli we śnie widzi się czyjeś niemowlę idące na spacer, oznacza to, że chodzenie zajmie mu więcej czasu.