Porcja

Służenie ubogim we śnie, uniżenie się przed nimi, opuszczenie skrzydeł przed wierzącymi, stanie przed ludźmi prawymi z szacunkiem i posłuszeństwo ich instrukcjom we śnie oznacza wielkie szczęście w oczach Boga i można to przewidzieć. dobre zakończenie jego życia na tym świecie. Może to również oznaczać dołączenie do gnostyków i kręgów prawych ludzi na tym świecie, a jeśli Bóg pozwoli, powstanie na tym świecie iw zaświatach.