Karta raportu szkolnego

Sen z kartą raportu symbolizuje, jak dobrze wykonałeś w jakiejś sytuacji życiowej. Może to być również reprezentacja introspekcji lub wkład innych o wyczyn, który zrealizowałeś. Należy wziąć pod uwagę litery lub liczby procentowe dla jeszcze większej symboliki. Alternatywnie, karta raportu może odzwierciedlać niepokój, wydajność w szkole lub to, jak dobre są twoje oceny.