Słodycze sezonowe

We śnie sezonowe słodycze symbolizują doroczne święto lub ponowne wybranie sprawiedliwego władcy. (Zobacz także Ciasto)