Marynarz

(Kapitan | Mariner | Żeglarz) We śnie marynarz lub kapitan statku reprezentuje dozorcę, przywódcę getta, kierowcę autokaru, ministra, generała armii, kierownika, mediatora lub przewoźnika.