Biczować

(Bicz) We śnie plaga oznacza zaspokojenie swoich potrzeb, osiągnięcie celu lub podporządkowanie wroga, aby zaakceptował swoje warunki. Jeśli czyjaś plaga zostanie przecięta na dwie części podczas walki lub biczowania kogoś we śnie, oznacza to utratę mocy. Jeśli lina pęknie, oznacza to osłabienie autorytetu. Jeśli we śnie widzi się siebie prowadzącego zwierzę batem, oznacza to modlitwę do Wszechmocnego Boga, aby złagodził jego ciężary i ułatwił mu zarobki. Jeśli ktoś widzi, jak we śnie jedzie na koniu i uderza go biczem, oznacza to, że jest w potrzebie i modli się o wyjście z trudności. Jeśli ktoś widzi, jak we śnie chłosta siedzącą osobę plagą, oznacza to upomnienie go, a jeśli druga osoba się boi lub zasłania twarz ręką we śnie, oznacza to pokutę z grzechu. Jeśli nie zraniła go plaga we śnie, oznacza to, że jest uparty i nie przyjmuje dobrej rady. Jeśli krwawi we śnie, oznacza to, że został niesprawiedliwie pobity. Jeśli krew ofiary rozpryskuje się i plami ubranie we śnie, oznacza to, że otrzyma od ofiary podejrzane lub niezgodne z prawem pieniądze. Jeśli we śnie ugina się plaga, oznacza to zaburzenie psychiczne lub że pomocnik jest osobą lekkomyślną lub niecierpliwą.