Sprzedaż

Jeśli we śnie widzi się siebie jako więźnia sprzedawanego na targu niewolników, oznacza to honor, jeśli kupującym jest kobieta, i trudności, jeśli kupującym jest mężczyzna. Im wyższa cena, za którą zostanie wylicytowany, tym lepsze lub gorsze ma jego szczęście. We śnie im większą stratę ponosi kupujący, tym lepiej dla podmiotu będącego przedmiotem transakcji i odwrotnie. Istnieje również różnica między postrzeganiem siebie na aukcji a sprzedażą. Bycie licytowanym we śnie oznacza zło. Sprzedawać znaczy rozstać się. We śnie kupujący jest sprzedawcą, a sprzedającym kupującym. Sprzedaż oznacza dawanie pierwszeństwa i wartości towarowi. Jeśli to, co jest sprzedawane, jest doczesne, pierwszeństwo mają korzyści z zaświatów. Sprzedaż we śnie oznacza również zamianę jednego stanu na inny. Jednak handel wymienny we śnie oznacza wymianę korzyści z rzeczy lub dzielenie się nimi. Na przykład, jeśli we śnie widzi się siebie wymieniającego coś bez wartości za coś cennego, a jeśli jest wojownikiem, oznacza to, że umrze jako męczennik. Sprzedawanie wolnego człowieka we śnie oznacza rotację władzy i osiągnięcie chwalebnego celu. Jak to się stało w opowieści o Józefie, synu Jakuba, niech będzie pokój dla nich obu. (Zobacz wprowadzenie)