Safa

(arb. Hill of Safa | Mecca. Patrz: Rytuały pielgrzymkowe | Sa’i)