Sakwy

We śnie sakwa przedstawia drogi towar, wygodę lub podróże.