Potargane włosy

We śnie widok potarganych włosów oznacza skąpstwo i miłość do gromadzenia pieniędzy lub robienia niewiele dla innych.