Rząd

(Linia) Widok ludzi stojących w rzędzie we śnie oznacza miłość i jedność, wypełnianie swoich obowiązków lub może oznaczać uczestnictwo w modlitwie zbiorowej.