Kogut

(Wojownik) We śnie kogut reprezentuje mężczyznę domu, a kurczak reprezentuje panią domu. Jeśli ktoś we śnie zaproponuje koguta, oznacza to, że spłodzi syna, który spędzi życie służąc innym. Kogut we śnie reprezentuje również człowieka o złym charakterze, który również łączy poważną rozmowę z żartem i którego słowa nie mają wagi. Kogut we śnie reprezentuje również sługę, który ma współczucie dla swojego pana. Otrzymanie koguta jako prezentu we śnie oznacza pogodzenie się z przyjacielem. Jeśli ktoś widzi, jak we śnie zabija koguta, oznacza to, że nie słucha wezwania do modlitwy. Zatem kogut reprezentuje wzywającego do modlitwy. Widzenie koguta we śnie oznacza również wzrost własnej mądrości i wiedzy lub odwiedzanie kręgów wiedzy. Jeśli ktoś we śnie staje się kogutem, oznacza to, że może wkrótce umrzeć lub może to oznaczać, że zdobędzie wiedzę na temat ustalania harmonogramu codziennych modlitw. Kogut we śnie reprezentuje także kaznodzieję, czytelnika kazań, piosenkarza, mężczyznę, który dobrze nakazuje, ale go nie praktykuje, osobę z obsesją seksualną, maklera, strażnika, hojnego mężczyznę, człowieka o dobrej woli i determinacji lub człowieka z dużą rodziną, który woli pomagać innym i zadowalać się niewielkim.