Powrót duszy do swego Pana

(Śmierć | Porzuć ducha | Umrzeć) We śnie powrót duszy do Pana oznacza oddanie zaufania prawowitemu właścicielowi, wyzdrowienie chorego z choroby, uwolnienie więźnia z więzienia lub może reprezentować spotkanie ukochanych.