Skrucha

We śnie pokuta oznacza uwolnienie z więzienia. Oznacza to również odwrócenie biegu życia w celu osiągnięcia sukcesu i zastąpienia porażki. Jeśli ktoś widzi, że we śnie powstrzymuje się od zła i grzechów, oznacza to, że zostanie doświadczony z przeciwnościami, a następnie pokutuje, aby odzyskać honor po upokorzeniu. Jeśli ktoś żałuje za grzech, o którym nie jest nawet świadomy we śnie, można się obawiać, że wpadnie w jego pułapkę, chociaż konkluzja będzie pozytywna. Jeśli muzyk lub cudzołożnik żałuje we śnie za grzech, oznacza to, że po bogactwie może doświadczyć ubóstwa. (Zobacz także: Pokłony | Zbieracz dziesięciny)