Relacje

(Więź | Połączenie | Łącznik) Posiadanie ważnych znajomości we śnie oznacza zmuszanie wroga do wycofania się lub zaakceptowania warunków. Silne związki we śnie chłodzą boski gniew, podobnie jak potajemne dawanie jałmużny. Jest to prawdą, chyba że czyjeś koneksje lub krąg gromadzą grupę złych towarzyszy lub jeśli ktoś miesza się z grupą spiskowców.