Czytelnik Koranu

(Święta Księga | Recital Koranu) Recytacja Koranu we śnie oznacza napomnienie, aby czynić dobro i zakazać zła. (Zobacz także motyw Koranu)