Pytanie

(Ślad) We śnie pytanie oznacza podążanie za czyimś śladem, podążanie za znakiem lub ustalenie prawdy. Jeśli ktoś widzi siebie zadającego pytania we śnie, oznacza to, że szuka wiedzy i że ukorzy się przed Bogiem Wszechmogącym, który go wskrzesi.