Stempel

(Pudełko | Walka na pięści | Uderzenie) We śnie uderzenie kogoś oznacza mówienie do niego szorstko. Trzymanie pięści we śnie oznacza powstrzymanie się od wykonywania obowiązkowych modlitw. Uderzenie kogoś we śnie oznacza również użycie w walce między wierzącymi słów podłych i niecnych, może też oznaczać zemstę, zadłużenie, apelację do sądu, wezwanie lub pozew. (Zobacz także Spur)