Maniery

Aby zobaczyć ludzi, z uprzejmym lub dobrze wykształconych zachowań społecznych, oznacza przyjemny i korzystny zwrot, który ich zdaniem była smutna sytuacja. Widząc niesfornych ludzi oznacza, że konflikty i nieporozumienia ze współpracownikiem lub kolegą z drużyny doprowadzi do niewykonania zadania pod ręką.