Zaprowiantowanie

(Zaopatrzenie) Noszenie we śnie zaopatrzenia podróżnego jest oznaką pobożności, bogactwa dla biednej osoby lub spłaty pożyczki.