Podszept

(Podburzaj | Indukuj | Zwab | Zachęcaj) Zachęcanie kogoś do karmienia głodnych lub czynienia dobrych uczynków we śnie oznacza pokutę grzesznika, przyciągnięcie szczęścia lub podążanie za wzorowym postępowaniem Proroka Bożego, z którym pokój.