Poker

(Ogniste żelazo | Fomenter) Używanie pogrzebacza do rozpalania ognia we śnie oznacza przeciwności losu, odwiedziny i cierpienie.