Talerz

We śnie talerz reprezentuje ukochaną osobę, może oznaczać przechodzenie przez ciężkie czasy lub może przedstawiać szarańczę lub pieniądze. Talerz we śnie kobiety przedstawia najlepszego mężczyznę w jej kręgach. Jeśli mężczyzna widzi we śnie talerz, reprezentuje on najbardziej szanowaną kobietę w jego kręgach. Jeśli widzi się, jak z pokoju chorego wyjęto zakryty talerz, zawartość stanowi przyczynę jego choroby.