Okres pielgrzymkowy

(Mekka | Pielgrzymka) Odprawianie pielgrzymki w czasie jej trwania we śnie oznacza rozwiewanie zmartwień, zmartwień, lęków lub kłopotów. Modlitwa lub wygłaszanie kazania w dolinie Miny podczas pielgrzymki we śnie, a jeśli ani osoba widząca sen, ani ktokolwiek z jego rodziny lub klanu nie kwalifikuje się do tego, oznacza to, że zrobi to ktoś o tym samym imieniu wśród jego znajomych więc. Jeśli nie jest to wykonalne, oznacza to, że może stawić czoła przeciwnościom, chociaż stać się znany ze swojej dobrej natury i uczynków. Jeśli osoba uczona widzi siebie wygłaszającego kazanie w Minie, a ludzie słuchają go uważnie we śnie, oznacza to, że powstanie na stanowisku i poprowadzi swój lud, lub może zostać wyznaczony na kierownika projektu lub administrator . Jeśli ktoś nie dokończy swojego kazania lub modlitwy we śnie, oznacza to, że osiągnie taką pozycję, chociaż zostanie z niej szybko usunięty. (Zobacz także Pielgrzymka)