Pasja

(Pragnienie) We śnie spełnienie pragnienia z wielką pasją oznacza działania mieszkańców ognia piekielnego. (Zobacz także Desire)