Pardon

(Absolution | Amnesty | Acquittal) Jeśli ktoś wybacza komuś grzech, pomyłkę lub błąd we śnie, oznacza to, że Bóg Wszechmogący przebaczy mu jego grzechy. Oznacza to również, że będzie żył długo, zasłynął ze swojej pobożności, żył pod opieką Boga, miał dobre serce i wyrozumiałą naturę. Jeśli ktoś przebacza przestępcy we śnie, oznacza to również, że otrzyma Boże przebaczenie na tym świecie iw Dniu Sądu. Przebaczenie i przebaczenie komuś, kto ma taką moc we śnie, reprezentuje wiarę, pobożność i lęk przed złym uczynkiem. Jeśli Bóg Wszechmogący lub Jego Prorok (uwbp) przebaczył swoje grzechy we śnie, oznacza to, że ktoś pokutuje za swój grzech, otrzyma przewodnictwo i osiągnie chwalebne zakończenie swojego życia na tym świecie i w życiu ostatecznym. (Zobacz także Amnesty)