Pałac

Pałac we śnie to więzienie, ciasnota, brak gotówki lub utrata szacunku dla ohydnej i grzesznej osoby. Jeśli bogacz widzi we śnie pałac, oznacza to powstanie na stacji lub spłatę swoich długów. Widzenie we śnie pałacu z daleka oznacza również dobrobyt. Pałac we śnie przedstawia nieznaną osobę lub osobę prywatną, która prowadzi stałe życie religijne. Wejście do pałacu we śnie oznacza zdobycie autorytetu, dojście do stanowiska i rosnącą przynależność religijną. Jeśli we śnie widzi się siebie zarządzającego własnym pałacem, oznacza to wyniesienie, władzę i cześć. Jeśli pałac, którym zarządza we śnie, należy do kogoś innego, oznacza to zarobki od takiej osoby. Pałac we śnie to także dobre uczynki. Wejście do pałacu we śnie oznacza również ślub. Wejście do pałacu ze szkła oznacza małżeństwo, które nie przetrwa. Mówi się więc, że pałac we śnie można interpretować na osiem różnych sposobów – to znaczy błogosławieństwa, pieniądze, przywództwo, ranga, zarządzanie, autorytet, osiąganie celów i szczęście. Mieszkanie we śnie w jednym z rajskich pałaców oznacza przywództwo, zwycięstwo lub małżeństwo.