Notariusz

We śnie notariusz reprezentuje przemoc, agresję i zuchwalstwo.