Noe

(Boży prorok Noe, z którym pokój). We śnie Boży prorok Noe (uwbp) reprezentuje długowieczność, przeciwności losu, cierpienia, triumf, dzieci z haniebnej żony, chociaż ktoś pozostanie zadowolony i wdzięczny Bogu Wszechmogącemu za Jego dar. Mówi się, że ten, kto we śnie widzi proroka Noego (uwbp), stanie się uczonym, wytrwałym czcicielem i posłusznym sługą, który wykazuje cierpliwość i wyrozumiałość. On także zatriumfuje nad swoimi wrogami i otrzyma od swego Pana wspaniałe darowanie. Jego towarzysze będą mu nieposłuszni i za pozwoleniem Boga zdobędzie ich także. Widzenie Bożego proroka Noego (uwbp) we śnie oznacza również deszcz i powodzie. Widzenie go (uwbp) we śnie oznacza także cierpienie z powodu wielu wrogów oraz zazdrości i zazdrości sąsiadów. W końcu wszyscy będą cierpieć z powodu kary Bożej, a On zostanie wybawiony od ich zła. Widok proroka Bożego Noego (uwbp) we śnie również oznacza zniszczenie niewierzących i zwycięstwo wierzących. Jeśli we śnie widzi się go na statku, oznacza to, że taki statek ucieknie przed zniszczeniem lub że wszyscy jego ludzie zostaną uratowani przed utonięciem. Widzenie we śnie proroka Bożego Noego (uwbp) oznacza również zmierzenie się z silną armią niewierzących, ich rażącą postawą, słownym i fizycznym znęcaniem się nad wierzącymi oraz ich niepohamowanym prześladowaniem słabych fizycznie spośród nich. Wskazuje również na słabość wiary ludzi i brak zaufania do Boga Wszechmogącego. Widzenie go (uwbp) we śnie oznacza także spędzenie całego życia w oddaniu i służbie dla swego Pana, rozkazując dobrem i zakazując zła. Jeśli władca zobaczy we śnie proroka Bożego Noego (uwbp), oznacza to, że jego poddany będzie mu nieposłuszny. Widzenie go (uwbp) we śnie to także płacz i lament, kłótnie z rodziną, rosnące ceny, ulga w cierpieniach, przeciwnościach losu i posiadanie opornych dzieci. Widzenie go we śnie oznacza również kwitnący biznes, rolnictwo, przemysł stoczniowy, podróżowanie z różnymi rodzajami żywności lub mieszanie różnych gatunków zwierząt. Boży prorok Noe (uwbp) we śnie może również przedstawiać genealoga, zoologa, botanika, fitologa, ogrodnika, ekologa lub mammologa. Widok proroka Boga Noego (uwbp) we śnie może również oznaczać żałowanie czegoś, rozpacz, pokutę za stosunek do własnej rodziny, a może to, że czyjś syn zboczy z drogi Boga, albo może oznaczać śmierć syna z powodu jego nieposłuszeństwo wobec ojca. Jeśli kobieta widzi we śnie proroka Boga Noego (uwbp) lub proroka Boga Lota (uwbp), oznacza to, że jest nieposłuszna mężowi, a raczej jest posłuszna własnej rodzinie i klanowi. Z drugiej strony, jeśli kobieta widzi we śnie egipskiego faraona, oznacza to, że jest prawdziwym czcicielem i posłuszną wierzącą w Boga Wszechmogącego.