Mirt

(bot. Błyszczący, wiecznie zielony krzew.) Mirt, widziany we śnie, oznacza zdrowie, pieniądze, zakrywanie twarzy długimi włosami, nieśmiałość lub może oznaczać nowe ubranie. Cięcie lub zbieranie liści mirtu we śnie oznacza pogodzenie zainteresowań i osiągnięcie celów. Jest również interpretowany jako osoba rzetelna i sprawiedliwa. Widzenie siebie ukoronowanego gałązką liści mirtu we śnie reprezentuje małżeństwo na całe życie. Widzenie tego we własnym domu oznacza trwałe błogosławieństwa.