Muzdalifa

(arb. Mish’ar Al-Haram | Rytuały pielgrzymki) Widzenie się we śnie w Muzdalifie oznacza otrzymanie pochwały za staranie się o wypełnienie przypisanych mu obowiązków, może też oznaczać spłatę długów lub wypełnienie obietnicy. Widzieć we śnie świętą stację w Muzdalifie (arb. Mish’ar Al-Haram) oznacza przestrzeganie przykazań Bożych i wypełnianie nakazów Bożych. Jeśli ktoś znajduje się we śnie przed świętą stacją Muzdalify, szukając schronienia w jej sanktuarium, oznacza to, że otrzyma wskazówki i rozwiąże swoje obawy. (Zobacz także ‘Arafat | Okrążanie | Kolebka Ismaila | Ka’aba | Mina | Skórowane kamienie | Pielgrzymka | Odpowiadanie | Sa’i | Stacja Abrahama |’ Umrah)