Matka perły

Kupowanie błyszczącej szklanej ozdoby lub domu z masy perłowej we śnie oznacza wybranie przyjemności tego świata zamiast wiecznej błogości zaświatów, pogardę wobec posłuszeństwa Bożym przykazaniom lub może to oznaczać zostanie odstępcą. (Zobacz także Pearl)