Ranek

We śnie poranek reprezentuje spełnienie obietnicy lub może oznaczać nieuniknione wydarzenie. Jeśli we śnie widzi się siebie nieszczęśliwego i nieszczęśliwego w godzinach porannych, będzie to oznaczać niski stan duchowy, brak spójności religijnej lub może oznaczać grzeszność. Jeśli uczciwa osoba widzi poranek we śnie, może to oznaczać albo dobrą nowinę o noworodku, jeśli jest hojny, albo utratę bogactwa, jeśli jest skąpi. Jeśli rolnik widzi we śnie poranek, oznacza to karę, karę lub straty finansowe za ten rok. Jeśli ktoś coś zgubi, a znajdzie to rano we śnie, to znaczy, że dostarczy dowód, który obciąży wroga. Jeśli chory widzi poranek we śnie, oznacza to albo powrót do zdrowia po chorobie, albo śmierć. Jeśli ktoś w takim śnie prowadzi innych w modlitwie, oznacza to podróże lub pielgrzymkę do Mekki. Jeśli sen zostanie zinterpretowany jako jego śmierć, oznacza to dobry koniec jego życia na tym świecie, światło w grobie lub to, że Bóg zechce, wejdzie do raju. Jeśli ktoś widzi poranek i prosi o wodę do picia, kupuje jedzenie lub wymienia się za jakiś jęczmień we śnie, oznacza to, że przezwycięży swoje trudności i rozwiąże przeciwności. Jeśli więzień widzi poranek we śnie, oznacza to, że wkrótce zostanie zwolniony. Jeśli w podróżach przeszkadza jakakolwiek przyczyna, wtedy zobaczenie poranka we śnie oznacza rozwiązanie takich problemów i kontynuowanie planów. Jeśli ktoś ma problemy z żoną, zobaczenie poranka we śnie oznacza rozwód lub separację. Jeśli grzesznik widzi poranek we śnie, oznacza to pokutę za grzech i wyjście z niedbalstwa. Jeśli kupiec lub biznesmen, który ma problemy w swoim handlu, widzi poranek we śnie, oznacza to dobrą wiadomość i rozwój biznesu. Ogólnie rzecz biorąc, zobaczenie poranka we śnie oznacza uwolnienie się od trudności, ucieczkę przed niebezpieczeństwem, obfite zbiory lub zdobycie wolności.