Morlnga

(bot. Willow) We śnie roślina moringa przedstawia poważnego i ciężko pracującego człowieka, który nie może siedzieć bezczynnie, chociaż nie jest wytrwały w konfrontacji z przeciwnościami losu. Przedstawia także szorstką i surową osobę, która nie przynosi znaczących korzyści w swoim najbliższym otoczeniu.