Małpa

Małpa we śnie reprezentuje kogoś z wszelkiego rodzaju wadami. Walka z małpą i pokonanie jej we śnie oznacza zachorowanie, a następnie powrót do zdrowia po chorobie. Jeśli małpa wygrywa walkę, oznacza to zapadnięcie na chorobę, na którą nie ma lekarstwa. Małpa we śnie reprezentuje również grzesznika i przestępcę. Ugryzienie małpy we śnie oznacza walkę lub kłótnię z kimś. Małpa we śnie reprezentuje również kłamliwą osobę, czarownika lub chorobę. Jeśli ktoś we śnie staje się małpą, oznacza to czerpanie korzyści z czarów lub cudzołóstwa. Małpa we śnie również reprezentuje pokonanego wroga. Jazda na grzbiecie małpy we śnie oznacza wygranie wojny z wrogiem. Jedzenie małpy we śnie oznacza cierpienie na depresję, biedę, alkoholizm, depresję lub chorobę, która może doprowadzić do śmierci. Jeśli ktoś we śnie zaoferuje małpę jako prezent, oznacza to, że pokona i złapie wroga lub może to oznaczać, że zdradzi zaufanie. Noszenie we śnie małpy na ramionach oznacza kradzież czegoś z domu lub czegoś, co należy do jego rodziny. Małpa we śnie również reprezentuje brudną i odrażającą osobę. Posiadanie małpy we śnie oznacza poniesienie poważnych strat w życiu. Małpa we śnie oznacza także popełnienie grzechu, nieposłuszeństwo wobec przykazań Boga lub pogardę. (Zobacz także Gibbon)