Kret 1

(Burrowing | Wyrywanie ciała) We śnie kret reprezentuje złego i przeklętego człowieka.