Miraż

(Phantom | Spook) We śnie miraż reprezentuje fałsz lub coś, co nie przyniesie efektu. Jeśli ktoś pragnie czegoś, to we śnie widzi miraż, to znaczy, że jego pragnienie jest niemożliwe do osiągnięcia lub że zostanie pozbawiony możliwości osiągnięcia tego. Miraż we śnie reprezentuje również hipokryzję i niewdzięczność, niewiarę w jedność Boga i miłość do gromadzenia świata i oddawania się jego przyjemnościom. Miraż we śnie może również oznaczać fałszywe nadzieje lub nieosiągalne cele. Jeśli sąd wezwie kogoś do złożenia zeznań w jakiejś sprawie, a we śnie zobaczy miraż, oznacza to również, że złoży fałszywe oświadczenie. Miraż we śnie reprezentuje również historię, która nie ma podstaw lub oszustwa i kłamstwa, które są zgłaszane tak, jakby były prawdziwe. (Zobacz także Ghost)