Lenistwo

Aby zobaczyć lenistwo, kiedy marzysz, jest wskaźnikiem jego jakości jest pasywny w ważnej sytuacji. We śnie doświadczenie niechęci do pracy lub podjęcia wysiłku symbolizuje ich potrzebę potwierdzenia siebie i uczynienia ich istnienia godnym lub godnym. Lenistwo jest również symbolem czułości, dobroci, miłości. Alternatywnie, lenistwo oznacza lenistwo, lenistwo i brak silnego pragnienia osiągnięcia czegoś.