Muszki

(Latanie) We śnie muszka przedstawia chłopca, kobietę, służącą lub pieniądze.