Średni kurs

(Oszczędny | Obranie średniego kursu) Obranie środkowego kursu we śnie lub podążanie za własnym interesem, bycie oszczędnym lub powściągliwość we śnie oznacza znalezienie odpowiedniej kobiety do zawarcia małżeństwa, wybór odpowiedniego partnera lub podążanie ścieżką duchową nauczyć się dobrego postępowania. Jeśli ktoś ogranicza swoje spacery na świeżym powietrzu lub celowo trzyma się we śnie z dala od tłumów, świadczy to o jego pokorze i dobrym charakterze.