Przejrzysty charakter

(Postać | Ukryty | Las | Dzikie rośliny | Lasy)