Człowiek roku

(Patrz Kocioł | Czajnik | Pieczenie)