Dużo drzewa

(Niebiosa | Najwyższy cel | Ostateczne wyniki) Widzenie niebiańskiego drzewa Lot we śnie oznacza osiągnięcie najwyższego celu i osiągnięcie ostatecznej obietnicy. (Zobacz także Buckthorn | Lotus Tree)